Učební pomůcky:

 

      •       Výukový CD ROM AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! - 60 Kč

CD

Výukový CD ROM „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“ zavedl v roce 2002 nové efektivnější metody do výuky v autoškolách a od této doby byl neustále zdokonalován a aktualizován.

I v současnosti přináší komplexní výklad předepsaného učiva. Obsahuje stovky názorných obrázků, animace i videa. Představuje výukový materiál, který svým rozsahem, názorností a interaktivním zpracováním nemá v České republice obdobu.

Za svou éru posloužil statisícům uživatelů.

Především interaktivní forma vtahuje uživatele této elektronické učebnice do hry a vzbuzuje jeho zájem. Uživatel může volit různé varianty, může o dané   problematice s počítačem komunikovat, může si hrát. Učení se stává zábavnějším.


      • Základní učebnice AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! - 175 Kč

kniha 

Již desáté aktualizované vydání této oblíbené učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky.

Desetitisíce čtenářů volí tuto učebnici pro její názornost, velké množství fotografií a obrázků, i pro její celkovou kreativitu. Komiksovým způsobem vedený výklad látky se cíleně vztahuje vždy ke konkrétnímu vozidlu, řidiči, dopravní značce, apod.

Učebnice překvapí přehledností, která je dána barevným rozlišením jednotlivých témat a zaručuje rychlé vyhledání příslušné učební látky.

Součástí publikace jsou i tzv. ostré testy včetně tabulek pro zápis správných odpovědí a vyhodnocovacích šablon pro kontrolu úspěšnosti.

 

 

 

      • Výukový set základní učebnice AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! + CD ROM - 235 Kč

setVýukový program, společně s tištěnou učebnicí, s níž koresponduje, poskytuje rovněž nekonečné možnosti učitelům autoškol při samotné výuce. Učitel může bleskově reagovat na podněty žáků, potřebné podklady jsou na CD k dispozici. Žáci se později mohou k probíraným tématům doma vrátit, vše najdou na svém místě, případně mohou studovat zcela samostatně.

Exkluzivně jen u partnerských autoškol je učebnice dodávána v setu, spolu se stejnojmenným výukovým CD.