Vrácení řidičského oprávnění: 

 

Skupina B  ......................................  3000,- Kč  

  

V ceně:     Další poplatky: 
 • 2 x 45 min praktické jízdy ve výcvikovém voze
 • 1. zkouška vrámci autoškoly

 

 • Poplatek magistrátu první zkouška: 700,- Kč  (uhradit nejpozději den před zkouškou)
 • Opakovaná zkouška: 100,- Kč Test   500,- Kč  Praktická jízda 
  • opakovat jednotlivou zkoušku lze pouze jednou, pokud žadatel
    neuspěje musí se podrobit výuce/výcviku v autoškole
  • od první zkoušky beží období 6 měsíců na uspěšné splnění zkoušky 
 • 45 min praktické jízdy: 500,- Kč 
 • výukové materiály: zde 

 

 • pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel přiložit i doklad o odborné způsobilosti (o přezkoušení před zkušebním komisařem), který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní, a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydaný praktickým lékařem, který nesmí být v době podání žádosti starší než 30 dnů, a ve kterém musí být potvrzeno, že žadatel absolvoval dopravně psychologické vyšetření
 • informace k vrácení řidičského oprávnění najdete zde