Nevlastním řidičský průkaz: 

 

Skupina B:  16500,-

Standardní kurz (dle individuálního studijního plánu)   

(teorie, zdravověda, praktická technika, 28 x 45 min jízd) 

 • Teorie probíhá na učebně 
 • praktický výcvik (jízdy) ve výcvikové voze Opel Astra
 • Zkoušky: Test  - Magistrát města Ostravy 
                 Praktická jízda - výcvikové vozidlo Opel Astra - stejné jako při praktickém výcviku po dobu autoškoly 

Studentská cena kurzu: 16300,-  

Doporučení bývalých žáků: 16200,-  

Skupina 2 a vice: 16200,-/1.žadatel  

 

 • do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:
  1.  nepřevyšující 750 kg,
  2.  převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
  3.  převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské  oprávnění v rozšířeném rozsahu,zdravotní důvod)
 • Podmínky přijetí k výuce a výcviku najdete zde


Rychlokurz:

 • 3000 Kč k ceně standardního kurzu  

 • po absolvování teorie jízdy probíhají každý všední den, víkendy jsou ponechány v rezervě, kdyby žadatel nemohl ve všední den

 

Doplňovací výcvik / 1 hodina výcviku navíc:

45 minut ..............................................  500,-  

 • Doplňovací výcvik slouží žadateli o ŘO k výcvikové hodině (jízd) nad rámec stanovené osnovy (tj. nad 28 x 45 min), nebo mezi zkouškami při neúspěchu  

Převod do a z jiné autoškoly:

Z jiné autoškoly: 1500,-

Do jiné autoškoly: 500,-

Ztráta průkazky: 

 •  500,-

Ostatní skupiny AM, A1, A2, A, C, C+E

 • v případě AM, A1, A2 a A záleží i na moto sezóně, nové kurzy Jaro 2021
 • po emailové, popřípadě telefonické domluvě